Tumblelog by Soup.io
 • bollyJunctionUK
 • sadnessdove
 • c-cypher
 • over-the-top
 • alogos
 • nsfox
 • immobilier
 • soulforme
 • honte
 • EmilieBronte
 • anka
 • raitherful
 • avaritia
 • thefrenchmatt
 • taknie
 • blanchette
 • unicornwanted
 • nameherhope
 • joyful
 • Tomatos
 • Kiyoaki
 • QOH1984
 • lemonlovely
 • nathrae
 • youngadult
 • gourmandia
 • niekoniecznieomnie
 • meowl
 • szaaatan
 • jsparrow
 • raksakorikofalapatorius
 • FoodArts
 • angelsdemon
 • ciapciararapciap
 • maagnolia
 • unitedsoupsfood
 • outkapa
 • CatBleu
 • littleliar
 • inspire
 • veghtibor
 • lavie
 • sexzrekinem
 • iskremogvaffel
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viakrolfasolek krolfasolek
    Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (…) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (…) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
     
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted frompiepszoty piepszoty viaDangerousHope DangerousHope
Przyjaźń jest wszystkim. Przyjaźń to coś więcej niż talent. Więcej niż władza. Prawie się równa rodzinie. Nigdy o tym nie zapominaj.
— M. Puzo, Ojciec chrzestny
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasziiiz sziiiz

i o tym
marzyłem
i śniłem
by nucić Ci
kołysanki do snu
by patrzeć w
Twoją twarz
zaspaną
i szeptać Ci
Kocham Cię
o 4 nad ranem

Reposted from12czerwca 12czerwca viasziiiz sziiiz

(…) I jeszcze miałem Ci powiedzieć, że jak z Tobą jestem to zawsze jest za mało czasu i jak już musimy się żegnać to czuję się tak jakby ktoś nas rozrywał na pół…

Reposted from12czerwca 12czerwca viasziiiz sziiiz
0899 57cf 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
0491 4f63
Reposted fromteijakool teijakool viadewdrop dewdrop
0915 3abd 500
Reposted fromZircon Zircon
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”

December 16 2017

Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viasummerstar summerstar
2971 2b63

December 06 2017

Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viaLimysoul Limysoul
3531 714e
6115 4942
Reposted fromjudysza judysza viapassingbird passingbird
6037 b567 500
Reposted fromdivi divi viaikari ikari
7224 584e
(::
Reposted fromgreenloud greenloud viaikari ikari

December 05 2017You have nothing but a war inside you.

Reposted fromolewka olewka viawithmyheadinspace withmyheadinspace
KONIEC, ojejku.merlinsearsarethetardis:

delilli:

ohhwellwhatevernevermind:

greatybuzz:

10 Dads Winning at Fatherhood… LMAO!!!

This is fucking adorable.

Awwww… My heart!!!

I FRICKIN LOVE DADS OMG LOOK AT THEM

(via tumboner)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl