Tumblelog by Soup.io
 • c-cypher
 • over-the-top
 • alogos
 • nsfox
 • immobilier
 • soulforme
 • honte
 • EmilieBronte
 • anka
 • raitherful
 • avaritia
 • thefrenchmatt
 • taknie
 • blanchette
 • unicornwanted
 • nameherhope
 • joyful
 • Tomatos
 • Kiyoaki
 • QOH1984
 • lemonlovely
 • nathrae
 • youngadult
 • gourmandia
 • niekoniecznieomnie
 • meowl
 • szaaatan
 • jsparrow
 • raksakorikofalapatorius
 • FoodArts
 • angelsdemon
 • ciapciararapciap
 • maagnolia
 • unitedsoupsfood
 • outkapa
 • CatBleu
 • littleliar
 • inspire
 • veghtibor
 • lavie
 • sexzrekinem
 • iskremogvaffel
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

1694 3c63
Reposted fromkarahippie karahippie viadivi divi
6926 1e9c
Reposted from0 0
4344 993b 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viatoniewszystko toniewszystko
6613 2df8
Reposted frombanitka banitka viatoniewszystko toniewszystko
Reposted fromworst-case worst-case viaLuukka Luukka
5727 538f 500
Olenna 2
Reposted fromkopytq kopytq viaLuukka Luukka
9655 71b3 500

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamarkotna markotna
           
so no one told you life was gonna be this way...
Reposted fromfriends friends viatoniewszystko toniewszystko
1509 51c3 500
Reposted fromyannim yannim viatoniewszystko toniewszystko
Reposted fromlaserpony laserpony viadarthsadic darthsadic
6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika viastuckedinsoul stuckedinsoul

August 19 2017

4325 b306 500
Reposted fromniewychowana niewychowana
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viapikkumyy pikkumyy
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Czuję jakbym szedł spotkać ją po raz ostatni.
Pewnie popatrzę jej tylko w oczy i wyjdę.
— Mioush-Bawełna
Reposted frompastelowe pastelowe viamojanazawsze mojanazawsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl